Skip to main content

Desde el primer dia de curs fins l’últim, l’escola ofereix el servei de menjador. Disposem d’un ampli espai i es complementa el servei amb activitats dinamitzadores aprofitant l’ampli pati que tenim.

OBJECTIUS

 • Oferir una alimentació variada i saludable.
 • Oferir diferents menús en funció de les necessitats de salut o culturals.
 • Vincular aquesta estona al nostre projecte educatiu.
 • Facilitar la conciliació de la vida laboral de les famílies garantint l’atenció dels infants i joves.
 • Educar en hàbits d’alimentació saludable i en hàbits de cooperació.
 • Adaptar-nos a les necessitats d’alumnes i famílies.
 • Oferir activitats alternatives dins d’aquest espai com tallers de manualitats, temps de l’ectura, temps d’estudi, temps d’esbarjo o de descans.

CAL SABER

 • S’ha de fer la inscripció quan l’alumne assisteix de manera continuada.
 • Els tickets de dies esporàdics es compren el mateix dia a secretaria.
 • Hi haurà reunions informatives per explicar el funcionament i resoldre dubtes.
 • Els alumnes inscrits hauran d’avisar quan no hi puguin assistir.
 • Informació sobre beques a secretaria.

Superada aquesta etapa d’ensenyament obligatori amb el títol de GESO, l’alumne podrà:

 • continuar a l’etapa d’ensenyament postobligatori (Batxillerats)
 • accedir a cicles formatius de diferents àmbits.
 • incorporar-se al món del treball


 • ACTIVITATS

 • PREUS

 • CONSELLS NUTRICIONALS

 • NORMATIVA