Skip to main content

L’etapa de la ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) comprèn 4 cursos d’escolarització obligaroria en què tots els alumnes cursen un seguit de crèdits comuns i algunes optatives enfocades a satisfer interessos, reforçar dificultats o ampliar coneixements.

S’ofereixen optatives, tant en les àrees científica i tècnica, com en les humanístiques i artístiques.

Superada aquesta etapa d’ensenyament obligatori amb el títol de GESO, l’alumne podrà:

 • continuar a l’etapa d’ensenyament postobligatori (Batxillerats)
 • accedir a cicles formatius de diferents àmbits.
 • incorporar-se al món del treball


 • PROJECTES INTERDISCIPLINÀRIS

  Impulsem la realització de projectes interdisciplinaris. Cada projecte és un  treball que parteix d’un context i que requereix l’aplicació de coneixements de diverses àrees. La seva metodologia facilita l’adquisició de competències bàsiques  donat que  prioritza la construcció del propi coneixement, incentiva processos d’investigació, potència el treball cooperatiu i facilita la comunicació i el diàleg.
 • PROJECTE ARTÍSTIC

  Impulsem diversos projectes artístics que es reparteixen en els diferents cursos per potenciar en tots els alumnes el coneixement i pràctica de les diferents disciplines de l’art. 

  Podem dir que l’art ens ofereix eines per reflexionar sobre les qüestions que s’estiguin investigant, permet que ens hi acostem de forma sensible, metafòrica, conceptual, personal, emocional, analítica o crítica.

  Així, desde fer rap i glossa, ball, dibuix, dansa, recitals … fins l’obra de teare de final de 4t que cada any representen els nostres alumnes. 

 • GAMIFICACIÓ

 • APRENENTATGE I SERVEIS