Skip to main content

Com a part indispensable del nostre projecte educatiu, comptem amb el suport d’un equip d’orientació que assessora a famílies i educadors en el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes.

El Departament Psicopedagògic del centre té com a objectiu bàsic de vetllar per la maduració personal i les necessitats educatives dels alumnes. La principal feina d’intervenció és la preventiva i ajudar a pares, alumnat i professorat en el dia a dia.

FUNCIONS

  • Detecció i avaluació de dificultats d’aprenentatge, pedagògiques o de rendiment. (Atencionals, lecto-escriptores, motrius, intel.lectuals, hàbits i tècniques d’estudi…)
    Assessorament i atenció individualitzada a famílies i alumnes.
  • Avaluació psicològica d’aspectes del desenvolupament personal de l’alumne/a, així com la vessant cognitiva, conductual, emocional i social. (problemes adaptatius, trastorns de conducta, trastorns afectius, habilitats socials, autoestima,…).
  • Orientar i assessorar als educadors sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge i alumnes amb necessitats educatives especials prenent com a punt de referència els aprenentatges curriculars i els seus condicionants.
  • Detectar trastorns psicològics o neuropsicològics que requereixin un tractament o derivació posterior.
  • Coordinació amb el personal docent, EAP i altres professionals de la salut.
  • Tests psicotècnics
  • Orientació vocacional i professional.