Skip to main content

El col•legi SAGRAT COR-BESÒS és un centre educatiu fundat l’any 1963 per les religioses del Sagrat Cor de Jesús, una congregació present a més de 100 col•legis i comunitats de tota Espanya i a més de 36 països de tot el món.

Som un centre educatiu amb més de 600 alumnes amb dues línies educatives de les següents etapes compreses entre els 3 i els 16 anys:

 • EDUCACIÓ INFANTIL
 • EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

LÍNIES BÀSIQUES DE LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA

El nostre objectiu és aconseguir que cada nen/a desenvolupi al màxim les seves capacitats tant a nivell intel•lectual com personal. És per això que:

 • Garantim l’atenció individual i personalitzada a cada un dels nostres alumnes.
 • Apostem per una educació oberta en la que es valora a la persona en la seva totalitat
 • Afavorim la qualitat de les relacions personals.
 • Fomentem un clima de respecte, comunicació, confiança, llibertat i responsabilitat.
 • Donem tanta importància al procés d’aprenentatge dels alumnes com als resultats.
 • Volem un nivell d’exigència personal i grupal sense comparacions ni competitivitat.
 • Potenciem activitats que desenvolupin i eduquin la sensibilitat dels alumnes.
 • Fomentem actituds i accions solidàries en les que es valori el servei i el compromís.

 • INSTAL·LACIONS

 • INFERMERIA

 • EQUIP DIRECTIU

  DIRECIÓ: Gemma Quiñones

  PASTORAL: Idria Muscolino

  CAP D’ESTUDIS INFANTIL I PRIMÀRIA: Jordi Pajuelo

  CAP D’ESTUDIS DE SECUNDÀRIA: Jordi Recio

  ADMINISTRACIÓ: Mª Angeles 

 • RELIGIÓ

  L’educació del fet religiós té un enfoc no confessional, aportant als alumnes les eines necessàries per comprendre què és el fet religiós, de quina diversitat està conformat i de quina manera es pot viure des de la llibertat i el respecte.

  Així es tracta d’un ensenyament inclusiu respectant totes les creences dels nostres alumnes i fammílies. Eduquem des del diàleg i el pluralisme de creencies fomentant l’esperit crític i l’interioritat.