Skip to main content

La Congregació de Religioses del Sagrat Cor es va fundar a França al 1800. La seva fundadora, Magdalena Sofía Barat, va obrir la primera escola al 1801, a Amiens (França). Quan va morir, el 1865, existien ja 158 escoles, exteses pels cinc continents. La primera escola a l’estat es va obrir al 1846.

Aquest sorprenent impuls educador, té el seu origen a Magdalena Sofía, dona de fe arrelada, de profunda interioritat i entusiasta vocació educadora. Va viure, des de la seva infantesa, una profunda experiència d’amor a Deu. També gaudia d’una extraordinària preparació cultural i més tenint present les dones del seu temps, malgrat tenir les arrels al medi rural. Amb gran visió de futur, va expressar la seva crida a descubrir i manifestar l’amor al cor de Jesús amb la creació de les institucions educatives on formar a nenes i joves.

La seva sòlida formació humanística li facilità una bona comprensió de tots aquells aspectes que componen la persona humana pel seu desenvolupament integral, i un entendiment de les dinàmiques culturals i socials del món. Tot això fa d’aquesta dona extraordinària, l’arrel i el dinamisme que explica l’expansió de les escoles del Sagrat Cor i la capacitat que aquest ha tingut d’adaptar-se i continuar fent la seva tasca, sense deixar de ser fidels a les institucions originals, en els diferents contextos històrics i geogràfics.

Les Escoles del Sagrat Cor tenen, desde els seus inicis, una identitat cristiana irrenunciable, per això, la seva visió, la seva misió i el seu estil s’expresen:

Tenint a l’evangeli de Jesús l’horitzó de totes les opcions educatives. Una de les opcions més estimades i cuidades és la dedicada als pobres i febles. Aquesta opció va determinar al nostre estat, el fet d’acollir-se al finançament públic a tots els nivells possible i així estar obert al màxim nombre de persones. Així doncs les nostres escoles són concertades i inclussives. Aquesta realitat plural suposa un privilegi per a tots els i les alumnes, que creixen en un clima de realisme, tolerància i riquesa d’experiències humanes.
Oferint un clima de família: de comprensió, estimació i participació, que afavoreix el fet que els nostres alumnes puguin arribar a ser agents del seu propi creixement, en llibertat i responsabilitat.
Educant per un compromís social a favor de la Justicia, la Pau i la Integritat de la Creació.
Mantenint una renovació pedagògica actualitzada que faci alumnes competents professionalment en el món en el que hauran de viure.


  • SOFÍA BARAT

    Magdalena Sofía Barat nació en 1779 en Joigny, Francia. El corazón de Sofía fue seducido por Dios desde muy temprana edad y al mismo tiempo se dio cuenta de que la Francia postrevolucionaria necesitaba urgentemente ser reconstruida por medio de la educación y la espiritualidad del Corazón de Jesús. Sofía y cuatro compañeras suyas hicieron sus primeros votos en 1800, y adoptaron un modo de vida religiosa que combinaba la contemplación y el apostolado, y en la que ambos aspectos se apoyaban mutuamente.

    «Descubrir y manifestar el amor del Corazón de Jesús” sigue siendo hoy día la misión de la Sociedad del Sagrado Corazón. Guía espiritual excepcional ayudó a muchos otros a descubrir y profundizar su relación con Dios; educadora intuitiva, insistió en que quienes iban a formar a otros tenían que cultivarse ellos mismos tanto en conocimientos como en virtud; administradora de talento, en el momento de su muerte en 1865 vio que su pequeña Sociedad contaba con más de 3500 miembros agrupados en comunidades extendidas por todo el mundo. Magdalena Sofía Barat fue canonizada en 1925. Celebramos su fiesta el 25 de mayo.

  • ROSA FILIPINA

    Rosa Filipina Duchesne nació en Grenoble, Francia, en 1769. Fue religiosa de la Visitación, una orden de clausura. Después de la revolución francesa, su convento fue cerrado por el gobierno. Durante diez años asistió a los pobres de Grenoble. En 1804 conoció a Magdalena Sofía y se unió a la Sociedad del Sagrado Corazón.

    Pudo cumplir su deseo de llevar a Dios a tierras lejanas en 1818 cuando ella y cuatro compañeras zarparon rumbo a América, convirtiéndose en la primera misionera de la Congregación. Su gran anhelo era trabajar entre los indios de América, pero tuvo que esperar 23 años para ir a vivir entre los Potowatomies que vieron en ella a “la mujer que siempre reza”. Antes de realizar este deseo, había fundado el primer Colegio Católico al oeste del Mississippi y vio con gozo cómo la Sociedad del Sagrado Corazón se difundía por los Estados Unidos. La Sociedad del Sagrado Corazón es una comunidad internacional, en gran parte, gracias a ella. Fue canonizada en 1988. Celebramos su fiesta el 18 de noviembre.