Skip to main content

Ja fa tres anys que estem immersos en el projecte d’innovació. Projecte pedagògic per un aprenentatge interdisciplinari, cooperatiu i competencial que prepari als nostres alumnes per un món canviant. 

Sota el lema» l’important és el camí» i amb l’objectiu de la formació integral dels nostres alumnes potenciem l’ús de les metodologies actives amb un enfocament inclosiu.

El nom del projecte GR21 vol incidir en el GRAN RECORREGUT que tant alumnes com educadors hem de recorre plegats amb il·lusió i ganes d’aprendre. Volem un aprenentatge on els valors del món de l’excursionisme siguin els motors. Metes, orientació, cooperació, competències…on l’alumne sigui el protagonista del seu gran recorregut.

  • TREBALL INTERDISCIPLINARI: Itineraris d’aprenentatge on el saber no es classifiqui en matèries, sinó amb problemes significatius de la vida real.
  • TIC: La incorporació de les Noves Tecnologies en el desenvolupament de les activitats educatives que realitzem es dirigeix a la digitalització de les aules a través de recursos educatius digitals, la creació d’entorns virtuals d’aprenentatge com classdojo, classroom, … i l’incorporació de llibres digitals.
  • ABP i APS a tots els curs de l’ESO
  • TREBALL COOPERATIU: Treball en petits grups cohesionats on cada membre aporti el seu saber per  resoldre problemes. No es fomenta la competitivitat sinó la cooperació.
INVESTIGAR-COOPERAR-DESCOBRIR
APRENENTATGE SIGNIFICATIU
PROTAGONISTES DE L’APRENENTATGE

Volem formar persones:

1- obertes, responsables i compromeses amb la nostre societat.

2- Amb espeit crític i amb capacitat de desenvolupar l’aprendre a aprendre 

3- Amb un pensament obert per tal  modificar esquemes cognitius consolidats.

4- Capaces de crear coneixement des de la cooperació entre igual.

  • ROL DEL DOCENT

  • TIC

  • PROJECTES