Skip to main content

PRIMÀRIA

 En aquesta etapa treballem per aconseguir persones autònomes, potenciant les seves capacitats personals, socials, intel·lectuals, creatives i afectives.

Com s’estructura l’etapa?

L’Educació Primària consta de sis cursos (dels 6 als 11 anys) dividits en tres cicles: CICLE INICIAL, CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR.

primaria2

Finalitats de l’etapa

Dels objectius generals d’etapa destaquem els següents:

  • Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu.
  • Desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi.
  • Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures.
  • Conèixer i utilitzar de manera apropiada les dues llengües oficials.
  • Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural.

Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i ser capaç d’aplicar-les a la vida diària.