COL·LEGI SAGRAT COR BESÒS, en virtut d’allò que estableix la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, informa als usuaris de la pàgina web www.besos.redsagradocorazon.es, que totes les dades personals que siguin recollides en la mateixa, seran emmagatzemades en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de COL·LEGI SAGRAT COR BESÒS.

La recollida i emmagatzemament de les dades personals són els necessaris per a la finalitat per a la que es recullen. L’usuari haurà de complimentar els camps marcats amb * per a poder enviar el formulari complimentat. L’usuari serà l’únic responsable de què les dades facilitades siguin verdaderes, exactes i actualitzades. La nostra pàgina web recull dades mitjançant formularis i a través del correu electrònic. Les finalitats són les següents:

– CONTACTE: la finalitat de recollida de dades en aquest formulari serà respondre a les consultes plantejades per l’usuari i enviar-li la informació sol·licitada.

COL·LEGI SAGRAT COR BESÒS, té implantades totes les mesures de seguretat exigides pel RD 1720/2007, amb la finalitat de garantir la confidencialitat absoluta en l’emmagatzemament i tractament de les dades personals, així com evitar accessos de  tercers no autoritzats.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment i de forma gratuïta enviant un correu electrònic a l’adreça ____________________, o enviant una carta a la següent adreça: c/ Lluís borrassà, núm. 14, 08019 de Barcelona.