Skip to main content

TRENCANT PREJUDICIS / ROMPIENDO PREJUICIOS

L’alumnat de 3r d’ESO dur a terme un projecte interreligiós amb la col·laboració de l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona. Al llarg de l’any hem visitat diferents comunitats religioses i hem après a trencar prejudicis i estereotips, valorant i respectant la diversitat de creences. Molt satisfets de ser la primera escola de Barcelona que participa en aquesta iniciativa 

«Trencant prejudicis» és un projecte d’Aprenentatge i Servei Comunitari dut a
terme amb la col·laboració de l’Oficina d’Afers Religiosos, de l’Ajuntament de
Barcelona i s’emmarca a les classes de Cultura Religiosa de 3r d’ESO. Parteix
d’una Situació d’Aprenentatge que sorgeix a partir de l’observació de la realitat i
del context del barri i de l’alumnat, on la diversitat cultural i religiosa hi és molt
present i representa un reflex de la nostra societat.
El projecte pretén conèixer i investigar les cultures i creences religioses més
importants fomentant el diàleg interreligiós. Col·laboren testimonis directes que,
al llarg del curs, ens obren les portes per visitar les comunitats de les quals
formen part.

PUBLICACIÓ A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA