Skip to main content

HOME DE VITRUVI

L’Home de Vitruvi és un famós dibuix acompanyat de notes anatòmiques de Leonardo da Vinci. Representa una figura masculina despullada en dues posicions sobreimpreses de braços i cames i inscrit en un cercle i un quadrat.

Es tracta d’un estudi de les proporcions del cos humà i això és el que hem volgut fer a matemàtiques els alumnes de 3r d’ESO. Mesurar, fer proporcions i comprovar-les amb el cànon de les proporcions humanes que ens dona Leonardo.