Skip to main content

L’AULA D’ACOLLIDA JA ESTÀ EN MARXA!

Ja fa uns anys que oferim l’espai d’aula d’acollida als alumnes nouvinguts que han de reforçar o aprendre la nostra llengua. Es tracta d’un aula diversificada on els alumnes, a través de jocs i diversos, s’inicien a l’ús de la llengua. Hi ha dos grups en funció del nivell.

A més, és un espai on els nens i nenes es senten més acompanyats i compten amb un referent, a part del tutor, que els ajuda en tots els aspectes i matèries.

Benvinguts nois i molts ànims!