Skip to main content

SECUNDÀRIA

Què és l’ESO?

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa clau per a la formació de l’alumne que s’inicia després de l’Educació Primària. Són quatre anys decisius en els quals es defineix la personalitat, els valors i els interessos professionals del jove.

Com s’estructura l’ESO?

 L’ESO consta de quatre cursos acadèmics (dels 12 als 16 anys) durant els quals adquireixen les competències bàsiques en totes les disciplines i, un cop finalitzada amb èxit, s’obté el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).

  eso

 Finalitats de l’etapa

 La finalitat de l’ESO és assegurar als alumnes:

  • Habilitats i competències culturals i socials.
  • Una adequada expressió i comprensió oral i escrita.
  • Capacitat de càlcul i resolució de problemes.
  • Sensibilitat artística
  • Autonomia i maduresa personal.
  • Igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.

Després de l’ESO què?

En finalitzar l’etapa, els alumnes podran optar per:

  • Accedir a l’etapa d’estudis postobligatoris (Batxillerat).
  • Accedir a estudis especialitzats (Cicles formatius de grau mitjà)
  • Accedir al món laboral.