PRIMÀRIA

L'etapa d'educació primària comprèn tres cicles amb dos cursos cadascun

  • CI - Cicle Inicial (dels 6 als 8 anys)
  • CM - Cicle Mitjà (dels 8 als 10 anys)
  • CS - Cicle Superior (dels 10 als 12 anys)

L’objectiu d’aquesta etapa és el de proporcionar la formació integral necessària per tal que cada nen i nena desenvolupi al màxim les seves capacitats motrius, intel•lectuals, d’equilibri personal, de relació i actuació social, de manera que adquireixi unes competències bàsiques que li serveixin per orientar i portar a terme el seu propi futur.La nostra l'inea d'escola potencía el  seguiment tutorial, el seguiment de les diferents necessitats educatives oferint reforç escolar gratuït pels alumnes que ho necessiten, seguiment i reeducació psicopedagògica   i l’orientació als alumnes i a les seves famílies; treballem amb diverses metodologies, agrupaments i estratègies que respecten el seu ritme d’aprenentatge i tenen en compte les possibilitats de cadascú.Aquesta és l’etapa més llarga del sistema educatiu obligatori.

Acompanyem tot el procès de canvi que els nens i nenes fan en aquests anys donant molta importància en l'educació en en valors, la interioritat, el respecte pel medi ambient i potenciant l'esperit crític ... prioritzem que els alumnes se sentin lliures i feliços dins la responsabilitat per fer persones compromeses amb la societat.