EDUCACIÓ INFANTIL

L'etapa d'educació infantil comprèn tres  cursos P3, P4 i P5. 

Al llarg d'aquesta etapa els nens i nenes han d'apatar-se a l'entorn escolar gaudint del conjunt de les activitats de consolidació d'hàbits i aprenentatges. Els infants han de 

 • Jugar.
 • Somriure.
 • Compartir.
 • Agafar automía en l'Aprendre a ser i actuar 
 • Aprendre a pensar i a comunicar.
 • Descobrir.
 • Tenir iniciativa.
 • Aprendre a conviure.


L’objectiu d’aquesta etapa és el de proporcionar la formació integral necessària per tal que cada nen i nena per tal de desenvolupar al màxim les seves capacitats:

 • Cognitives.
 • Motrius,
 • Socials, emocionals i eticoreligioses.
 • De ser el protagonista del seu aprenentatge

Fem el seguiment de les diferents necessitats educatives oferint  seguiment orientació als alumnes i a les seves famílies.

Treballem amb diverses metodologies, agrupaments i estratègies que respecten el seu ritme d’aprenentatge i tenen en compte les possibilitats de cadascú.