Skip to main content

ESCOLA A CASA

EL PROFESSORAT ESTÀ FENT SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS I TASQUES ON-LINE

ELS ALUMNES D’INFANTIL PODEN ACCEDIR A LES ACTIVITATS I TASQUES ENCOMANADES PELS PROFESSORS A LA PLATAFORMA EDUCAMOS ON TROBARAN LA CIRCULAR PER CONTACTAR AMB ELS DIFERENTS PROFESSORS.
TAMBÉ PODEU TROBAR L’ACCÉS A LA PLATAFORMA D’ANGLÉS AMB LES FEINES PROPOSADES PELS PROFESSORS
ELS ALUMNES DE PRIMÀRIA PODEN ACCEDIR A LES ACTIVITATS I TASQUES ENCOMANADES PELS PROFESSORS A LA PLATAFORMA EDUCAMOS ON TROBARAN LA CIRCULAR PER CONTACTAR AMB ELS DIFERENTS PROFESSORS.
TAMBÉ PODEU TROBAR L’ACCÉS A LA PLATAFORMA D’ANGLÉS AMB LES FEINES PROPOSADES PELS PROFESSORS
TOTS ELS ALUMNES TENEN ACCÉS AL CLASSROOM ASSOCIAT AL SEU CORREU COORPORATIU. ALLÀ REBEN LES DIFERENTS ACTIVITATS I TASQUES.
TOTS TENEN EL CORREU DELS PROFESSORS I TUTORS PER POSAR-SE EN CONTACTE SI CAL
PLATAFORMES I ENLLAÇOS UTILITZATS